fbpx

Dọn Dẹp 5 sao

Hầu hết các review tệ hại trên airbnb đến từ việc dọn dẹp vệ sinh không sạch sẽ. Chính vì thế chủ đề này sẽ tập hợp những cách để kiểm soát chặt chẽ hơn việc vệ sinh cho AirBnB listing của bạn.